GRAFISK FORM

KONST

ANDREAS NORDSTRÖM

/

Ett ämne jag jobbat med är det personliga minnet projicerat på ett allmängiltigt, vardagligt föremål. I år återkom jag till mönstret Virr-Varr genom att ta en sliten bit av en bänkskiva från mitt föräldra-hem, skanna in och förstora till samma storlek som köksbordet; 100 x 80 cm. Lambdaprinten laminerades sedan bakom 10 mm plexi för att koppla samman med bordet. Materialet bidrar till de förskjutningar som uppstår då bilden av den tåliga laminerade skivan placeras bakom det exklusiva pleximaterialet. Det blir en bild av metaforen för det svenska folkhemmet och samtidigt en mycket privat bild, av barndom, uppväxt, familj – minnen och personliga avtryck.

KÖKSBORD 2, 2009