Utsnittet som metod för att laborera med skala och perception och leken med det dekorativa, återkommer i min första video: Red Sequin. Verket är en 17 minuter lång loop och anknyter motiviskt till tidigare grafiska arbeten och specifikt till Black Sequin och White Sequin. Filmen visar ett abstrakt mönster utan tydlig början eller slut, där betraktaren själv får ta ställning till såväl skala som vad det är vi ser. I det ljusa bildrummet, till synes utan ände, rör sig oregelbundna rödfärgade objekt uppifrån och ner och därefter tillbaka upp och ut ur bild, enligt en helt egen logik. Det hela är ett försök att gå vidare med ett motiv, flytta det från det statiska mönstret till något levande där aspekter som kaos och slump, hastighet, relationen mellan skärpa och oskärpa, rymd och platthet är väsentliga aspekter.

RED SEQUIN, 2009

GRAFISK FORM

KONST

ANDREAS NORDSTRÖM

/